YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

Erik Knutsson (E.)               1208-1216                                                d. 1216

 

Gotland kors med tre kulor i vinklarna 1140-1288. Krönt huvud på baksidan möjligen Erik Knutsson 1208-1216

 

 

Magnus Eriksson 1319-1363

 

Magnus Eriksson 1319-1363 "Smek" . Tros ha fått namnet "smek" av Heliga Birgitta.

Magnus Eriksson köpte  skåne av Danmark 1332 för   34 000 mark silver. Var Svenskt till 1360.

 

 

 

 

Albrekt af Mecklenburg 1364-1389

 

 

 

Erik af Pommern 1396-1439

 

 

 

Erik av Pommerns regeringstid enligt LL. s. 104

 

 

 

 

Örtug Erik af Pommern

 

 

 

 

 

Sten Sture d ä 1470-1497, 1501-1503

 

 

Svante (Sture) Nilsson 1504-1512, Västerås. Av ätten Natt och Dag.

Begravd i Västerås domkyrka.

 

 

Gustav Vasa 1521-1560

 

 

 

 

Gustav Vasa 1541

 

 

Erik XIV 1560-1568

Erik XIV 1/2 öre 1566

 

 

 

 

Johan III 1568-1592

 

1/2 Öre 1585 Johan III

 

 

Sigismund 1592-1599

 

 

1 Fyrk 1593 Stockholm Sigismund

 

 

 

Karl IX 1598-1611

1601

 

 

 

 

 

 

 

Gustav II 1611-1632

 

1 Öre Arboga 1628, samma år som  Svenska armen gick in i 30 åriga kriget. Belägring av Prag 1648

 

 

 

 

3 Groschen 1632 Elbing

 

Besittninsmynt Elbing 1632 Typ II , 3 Groschen.

1/24 Taler Elbing 1630

 

 

 

Kristina 1632-1654 

Kristina 2 Mark utan år

 

Soldius Kristina

 

Kristina 1/4 öre 1635

 

Karl X 1654-1660

 

1/4 öre 1658 året då Skåne blev Svenskt

 

 

 

Karl XI  1660-1697 

 

 

1 öre 1667 Silver

 

1 Mark 1688

 

 

Karl XII  1697-1718

Ulrika Eleonora 1718-1720

 

 

Fredrik I 1720-1751

1731 1 Öre

 

1 Öre 1738

 

 

Adolf Fredrik 1751-1771

 

 

1 Riksdaler 1743

 

 

 

 

 

 

 

2 Öre 1765

 

1770 3 Daler

 

 

 

Gustav III 1771-1792

 

 

1/6 Riksdaler 1778                      1/3 Riksdaler 1777                 1/3 Riksdaler 1777

 

     

 

 

 

 

 

3 Öre KM 1762 Stora Kopparberg Pollet

 

 

6 öre 1790 Stora kopparberg Pollet

 

6 öre 1791 Stora kopparberg Pollet

 

 

 

Gustav IV 1792-1809

 

 

1/6 Rd 1804 1805 1809

 

 

1/6 Rd 1804 1805 1809 baksidan

 

1/4 Skilling Riksgälds 1799

 

 

Karl XIII 1809-1818

1814 1/6 Rd

 

Karl XIV Johan 1818-1844

1832 Palmkvist

 

 

1834 1/4 Rd

 

 

 

1844 1/3 Riksdaler, Kastmynt vid begravningen. Det var det sista sk kastmyntet pga de slagsmål och tumult som uppstod. Ansågs väl inte längre riktigt värdigt vid en kunglig begravning.

 

 

 

Oskar I 1844-1859

25 Öre 1859

 

 

 

Karl XV 1859-1872

1860 Kröning kast peng

 

 

 

Oscar II   1872-1907   

 

1891 Sverige och Norges Konung

 

 

Gustaf V                              1907-1950   

 

Gustaf VI Adolf                   1950-1973    

 

Carl XVI Gustaf                   1973-