YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Länkar:

 

 

 

 

 

 

 

Nytt lokalmynt Morokulien 2014, 1 daler

 

Helsingborg 1979-1989

 

Nytt lokalmynt/Jubileumsmynt 1982

Nya lokalmynt/lokalsedel Gotland

 

 

Nya lokalmynt Söderköping 100, 250 och 500 kr

 

 

 

Bild på Tälje samlingsmedalj, med lokalmynt på.

 

Bild på 1 Härje daler 1995

 

 

Bild på Bräcke 1985

 

Bild på Göteborg 1996, ett svårt lokalmynt.

Bild på Göteborg 1997, ett svårt lokalmynt.

 

2013-03-02

1 st nytt från Göteborg, 1997. 948 olika lokalmynt från 218 olika utgivare 42 Varianter varav 17 provmynt. Det finns totalt 4 st olika lokalmynt som är sedlar.   Höganäs, Gotland  och Strömsund.

 

 

låna på biblioteket

 

Mina böcker finns på boklådor, Libris:

http://libris.kb.se/bib/17277475

En kriminalroman om en entreprenörs uppgång och fall 

 

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=lokalmynt&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

 

Lokalmynt 1977-2009,

Lokalmynt 1977-2012

ISBN 978-91-633-7159-2, Färg i A4 format. 111 sidor

ISBN 978-91-633-7158-5, Färg i A4 format.  96 sidor 

 

 

3:e utgåvan planeras komma i april 2015, minst 112 sidor.

Lokalmynt 1977-2015

 

Så här ser 2:a utgåvan av myntboken ut. 111 sidor

Lokalmynt 1977-2012, A4 inbunden.

 

 

 

 

Så här ser 1:a utgåvan av myntboken ut. 96 sidor

Lokalmynt 1977-2009, A4 inbunden.

 

 

 

 

 

2012-11-16

3 st nya från Höganäs. 947 olika lokalmynt från 218 olika utgivare 42 Varianter varav 17 provmynt. Det finns totalt 4 st olika lokalmynt som är sedlar, Höganäs och Strömsund.

Boken nu på 111 sidor

 

2012-11-06

2 st nya från Höganäs. 944 olika lokalmynt från 218 olika utgivare 42 Varianter varav 17 provmynt.

Boken nu på 111 sidor

 

2012-08-30

942 olika lokalmynt från 217 olika utgivare 42 Varianter varav 17 provmynt.

Boken nu på 111 sidor

2012-06-08

941 olika lokalmynt från 217 olika utgivare 41 Varianter varav 17 provmynt.

Boken nu på 111 sidor

 

2012-06-05

941 olika lokalmynt från 217 olika utgivare 40 Varianter varav 17 provmynt.

Boken nu på 111 sidor

 

2012-02-15

940 olika lokalmynt från 216 olika utgivare 40 Varianter varav 17 provmynt.

Boken nu på 111 sidor

 

2012-01-14

938 olika lokalmynt från 216 olika utgivare 40 Varianter varav 17 provmynt.

Boken nu på 111 sidor

 

2011-12-08 

938 olika lokalmynt från 216 olika utgivare+30 Varianter. Boken nu på 110 sidor

 

2011-12-03 

931 olika lokalmynt från 215 olika utgivare+30 Varianter. Boken nu på 110 sidor

 

2011-11-25

925 olika lokalmynt från 214 olika utgivare+29 Varianter. Boken nu på 109 sidor

 

2011-11-01

924 olika lokalmynt från 213 olika utgivare+28 Varianter. Boken nu på 108 sidor

 

2011-10-01

918 olika lokalmynt från 212 olika utgivare+26 Varianter. Boken nu på 106 sidor

 

 

2011-09-01

917 olika lokalmynt från 211 olika utgivare+23 Varianter. Boken nu på 105 sidor

 

 

 

 

 

Antal år som utgivarna gav ut lokalmynt

( Number of years that the publishers gave out Coins)

         0        5         10         15     20       25     30  32 

 

 Antal lokalmynt per år, 1981 147 st(Number of lokalmynt/year)

 

Ex på variant

 

 

 

Lokalmynt: Utdrag

"

Linköping Lokalmynt 1978-1979

 

Utgivare Föreningen Gamla Linköping

 

 

Myntfakta

År

Text

Valör

Vikt.

Uppl.

Pris

 

Valör

Vikt

Uppl.

Pris

 

Valör

Vikt.

Uppl.

Pris

1978

Sigill

10

18

 

 

 

100

20

 

 

 

1000

18

 

 

1979

Kopparslagargränd

10

20

 

 

 

100

20

 

 

 

1500

15

 

 

 

 

 

Landskapsmynt Dalarna, Jämtland

 

 

Lokalmynt Karlskoga 1986 och Karlskoga1988

 

"

1986 var upplagan 999 st och 1988 var upplagan 1200 st.

 

 

 

Mynt från 450 f kr till lokalmynt.

 

 

Vad är ett Mynt?

Här finns det många olika åsikter men från början var det metallvärdet som gav myntet dess värde. Lydien brukar man säga var det första utgivarna av mynt, landet låg i dagens Turkiet. Mynten var legeringar av Guld, så kallad electron.

Dagens mynt motsvarar inte metall värdet  utan  utgivaren garanterar värdet. Normalt kallat bruksmynt.

 

Vad är en Jetong?

Ordet Jetong betyder "Värdebevis" och kallas ofta för "Token" i engelskspåkiga länder. Lokalmynt kallas oftast Token i Engelsk litteratur, då man inte har ett bättre beskrivning

Idag används det i Kasino som spelmarker. Har ett värde hos Kasionot dvs inne i en lokal/er jämför med lokalmynt. Kan även kallas skådepengar.

 

 

Vad är ett kastmynt?

Ett mynt som "kastades" till folket i samband med  begravningen av en Kung eller Drottning. Har en värde som oftast inte är präglat på myntet. Karl XIV Johans kastmynt 1844 1/3 Riksdaler, Kastmynt vid begravningen. Det var det sista sk kastmyntet pga de slagsmål och tumult som uppstod. Ansågs väl inte längre riktigt värdigt vid en kunglig begravning. I fortsättningen delades mynten ut vilket tyvärr nog inte kom de mindre välbeställda till godo.

Karl XIV Johans kastmynt 1844 1/3 Riksdaler

 

 

Vad är ett kreditmynt?

Enligt Bertel Tingström; Benämning på mynt av vilka man  blott var skyldig emottaga högst ett visst begränsat belopp. Sveriges första kreditmynt anses vara 1/6 öre SM 1666 varav man var skyldig emottaga högst 10% av köpeskillingen. Små rundmynt av koppar är samtliga kreditmynt. Jämför värdemynt som också varierar i värde...

Karl XI 1/6 öre 1666

 

Vad är ett lokalmynt?

 

Den valigaste skrönan om lokalmynt är att det ej är gitigt som betalningsmedel.

Det finns lagkrav på att lokalmynten skall kunna lösas in. På lokalmynten står det präglat var inlösen kan ske, jämför med vanliga mynt där detta inte står !

"Lokalmynt ska  vid utgivningstillfället ha en bestämd utgivare, utgivningsdag, giltighetstid och inlösningsställe".

 

Vad är då ett lokalmynt?

 

Definition:

 

Författaren har ställt följande krav:

The author has set the following requirements:

 

      1 Utgivet 1977 eller senare i Sverige och ej av stat eller kung.

      1 Issued in 1977 and later in Sweden and not the government or King.

 

      2 Utgivaren har gett ut lokalmynt.

      2 The publisher has released lokalmynt (local coin)

 

      3 Lokalmynt står präglat på myntet.

      3 Lokalmynt  is embossed on the coin

 

      4 En valör och med angiven giltighetstid.

      4 A  denomination (Kr, Daler, Riksdaler, Franc,Hjuro,..) and with the specified duration

    

      5 Stödjer en förening/ort och har ett betingat värde i handeln.

      5 Supports one compound / location and has a contingent value in tra

                 

Krav 1 i kombination med  2, 3, 4  eller 5, ger vid handen att det är ett lokalmynt.

Claim 1 in combination with 2, 3, 4 or 5, indicates that it is a lokalmynt

 

 

Det första  lokalmyntet utkom i Trelleborg 1977 och det sista i Höganäs 2012.  Lokalmynt förkommer i olika valörer från 10 kr till 5000 kr. De  högre valörerna är i guld. De lägsta valörerna är i brons. Däremellan  finns silver med typisk valör 100 150 eller 200 kr. Skillanden mellan bruksmynt och Lokalmynt är det geografiska området och giltighetstiden, vissa bara en dag. Bruksmynt gäller tillsvidare och blir ogiltiga som betalningsmedel efter besluta av Riksdagen.  

Lokalmynt är giltiga i ett mindre område och under en kortare tid. Dock finns lokalmynt som är/var giltiga i 2 länder.

 

 

 

The first modern lokalmynt was issued in Trelleborg in 1977 and the last in Trelleborg 2009th lokalmynt occur in different denominations from 10 SEK to 5000 SEK. The higher denominations are in gold. The lowest denominations are in bronze.

In between are silver with a typical value 100 150 or 200. The difference between coins and Local Coin is the geographical area and period of validity. Circulation coins until further notice and become void as payment after the decision of the parliament.

Local Credits are valid for a limited area and for a shorter time, down to only one day. However, there are local coins that are / were valid in 2 countries

Mig veterligen det enda myntet  från Åland. Indraget av Finska staten för nedsmältning, kan betraktas som  ett lokalmynt.

Förstadags mynten är datummärkta och gavs/köptes av Ålänningar de andra är inte datummärkta.

 

 

3 st första dags mynt från Åland 1991. Mynten är märkta med datum.

 

 

Detta lokalmynt var giltigt på Saint Barthelemy(gamal Svensk koloni)  och i Skåne,  2 världsdelar och 2 valörer på samma mynt.

This  local coin was valid at Saint Barthelemy (old Swedish colony) in Skåne, two continents and two denominations of the same coin.

 

 

 

 

Vad är ett Minnesmynt?

 

Mynt som ges ut till minne och är giltiga som betalningsmedel.Tex XVI 25 år som regent, 200 kr.

 

 

 

Vad är en pollett?

Enligt Ingvar Ehnbom" Svenska Polletter" har polletter använts sen i början av 1600 talet i Sverige.

Främst i Dalarna, Västmanland  och Upplands bergslag. Polleterna var giltiga innom bruket eller godset, då det varit brist på rikets skiljemynt. Oftast var det ingen Kung som gav ut polletterna.

Polletter har sedan funnits/finns  på många ställen tex bussar, tåg, gångbroar,öl,mjölk , färjor och golf.

Polletter var ett betalningsmedel i ett område ofta med en valör tex öre eller en varumängd, dvs liknar mynt. Utgivaren/Aktiebolaget ansvarar för värdet/tjänsten.

Pollett 1790 Gustav III, stora kopparberg

 

Vad är en provmynt?

Ett Provmynt är ej giltigt som betalningsmedel men har ett stort samlarvärde.

 

 

Vad är ett Sjömynt?  Lokalmynt för sjön.

Utgivet av SSRS "till förmån för Sjöräddningssällskapet"som en reklamkampanj och som stöd för verksamheten.

 

 

 

 

 

Nyheter:

 

2014-12-08    Nytt lokalmynt Morokulien 2014, 1 daler

2014-10-28    Lokalmynt Helsingborg 1979-1989

2014-06-18    Lokalmynt /sedel från Gotland

2014-04-23    Uppdaterat flikarna Besittning, Riddare och lokalmynt

2014-02-22    Nytt lokalmynt Söderköping

2013-10-30    Lokalmynt    1 Härje Daler 1995

2013-10-16    Lokalmynt    Bräcke 1985

2013-08-26    Lokalmynt    Göteborg 1996

2013-06-14    Gotland kors med tre kulor i vinklarna 1140-1288. Krönt huvud på baksidan möjligen Erik Knutsson 1208-1216

2013-04-03    Mer text 1:a sidan

2013-03-14    Besittningar   Flik Uppdaterad

2013-03-09    Mynt             Fredrik riksdaler 1743

2013-03-01    Lokalmynt     Nytt Lokalmynt från Göteborg 1997

2013-03-01    Bok finns på libris och boklådorna.

 

2013-01-26     Lokalmynt 1977-2012, 2:a boken

 

2012-11-16     Lokalmynt     3 sedlar från Höganäs 10, 20 och 50 Euronäs

2012-11-12     Lokalmynt     Nya Lokalmynt Höganäs 2010 och 2012, 5 Euronäs.

2012-08-30     Lokalmynt     Nytt lokalmynt Jämtlandsmyntet 1982

2012-08-30     Lokalmynt     Ny variant Kinna 1985 olika silver och brons fönster saknas på silver‏.

2012-08-30             Mynt     Malta korsriddare

2012-02-17                         Lokalmynt för intresserade

2012-01-14     Ny flik           Indien

2011-12-08     Lokalmynt     Bilder, Karlskrona

2011-11-26     Nya tabeller  1:a sidan

2011-11-12     Lokalmynt     Lite uppdateringar

2011-09-14     Lokalmynt     Nytt lokalmynt Vira bruk 1988, 1994

2011-04-29     Lokalmynt     Bilder Mora

2011-04-16     Minnesmynt   Kunliga slottet 250 år 200 kr

2011-04-02     Romerska mynt, uppdaterat

2011-03-17     Lokalmynt     Ny uppdaterad lista med 915 st Lokalmynt

2011-03-13     Lokalmynt     Karlskoga 1986 och 1988

2011-03-13     Lokalmynt     Landskapsmynt Dalarna och Jämtland

2011-02-12     Lokalmynt     Åland 3 första dagsmynt 1991

2011-02-12     Lokalmynt     Nytt Vaggeryd Lokalmynt 1997-2002, mynt giltigt en dag !

2011-01-28     Lokalmynt     Nytt lokalmynt Hackås 1984 

2010-12-11                         1:a sidan Mer text, lokalmynt.

2010-10-08            Mynt      Korsriddare   Preussen  Paulus v. Rusdorf 1423-1441, medeltid

2010-10-08            Mynt      Sven Estridsen 1047-1075 Lund, medeltid

2010-10-08            Mynt      Frankrike Biskopsmynt 1157-1276, medeltid

2010-10-08            Mynt      Svenkt medeltidsmynt  Svante Nilsson 1504-1512, Svenska mynt

 

2010-09-25      Lokalmynt 1977-2009,  1:a boken

 

2010-11-21            Lokalmynt Skultuna 1978-199

2010-08-26            Mynt      Magnus Eriksson   "Smek", Lund

2010-01-29            Mynt      Venedig 1200 talet, flik mytning och riddare.

2010-01-29            Mynt      Malta 1964, flik mytning och riddare.

2010-01-27            Mynt      Bernhard silverpfennig 1202 1256, flik medeltid.

2010-01-27            Mynt      1844 1/3 Riksdaler, Kastmynt vid begravningen Karl XIV Johan

2010-01-20            Mynt      Silver Penny Henry III 1248 1250 F+myntm Nicole?; medeltid

2010-01-15            Mynt      Friesacher pfennig Salzburg, Medeltid

2010-01-13            Mynt      Florens 1100 tal , Medeltid

2010-01-11            Mynt      Saint Barthelemy , Besittningar

2010-01-11            Mynt      Hessen- Kassel , Besittningar

2010-01-11            Mynt      Wismar , Besittningar

2010-01-11            Mynt      Elbing , Besittningar

2010-01-11            Mynt      Riga , Besittningar

2010-01-11            Mynt      Dropp Kopek Novogrod 1611-1617, typ1 och typ 2, Besittningar

2009-12-28            Ny Flik   Besittningar 1611-1751

2010-01-05            Mynt      Dropp Kopek Peter I 1689 1725 Silver

2009-12-28            Ny Flik   Lokalmynt

2009-12-28            Mynt      KARL X 1/4 öre 1658 , Skåne blir Svenskt

2009-12-28            Mynt      Dropp kopek 1613-1645 M F Romanov

2009-11-18            Mynt      Minnesmynt Karl XVI 50 år 200kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Heliga Birgitta 2003 200kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Kalmar unionen 1997 200kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Hockey VM 1989 200 kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Världsungdomsåret 1985 100 kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Stockholm Europa 1984 100 kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Helgeandsholmen 1983 100 kr

2009-11-12            Mynt      Minnesmynt Ändrad Succesionsordning 1980

2009-11-12            Ny Flik   Minnesmynt 

2009-11-10            Mynt      Mynting RiddareKingdom of Armenia AE Kardez cilicia

2009-11-10            Mynt      Romerskt  Tetricus 270 273

2009-11-10            Mynt      Romerskt  Maximus 1 235 - 238

2009-11-10            Mynt      Romerskt COMMODUS. 177-192

2009-10-08            Mynt      Ryssland Denga 5 kopek 1791

2009-10-08            Mynt      Schilling Riga 1559

2009-10-08            Mynt      Gustav II Adolf 1 Öre Arboga 1628

2009-10-08            Mynt      Dropp kopek Ivan IV tsar 1547-84

2009-08-25            Mynt      Erik av Pommerns regeringstid enligt LL. s. 104

2009-05-28            Ny flik    Hockey 69/70

2009-03-18            Mynt      Dropp kopek  Ivan IV  1533-1584 , 2 mynt

2009-03-18            Mynt      Dropp kopek  Fjodor Ivanovtj 1584-1598

2009-03-18            Mynt      Dropp kopek  Peter Aleksejevitj  1682-1725

2009-03-10            Mynt      Dropp kopek  Tsar Aleksej Michailovitj 1645-1676

2009-03-08            Mynt      Vitellius    69      Denar Rom

2009-03-08            Mynt      Vespasian 69-79 Denar Rom

2009-03-08            Mynt      Karl XV 1860 Kröning kastpeng

2009-03-04            Mynt      Karl XIV 1/4 Rd 1834

2009-03-04            Mynt      Karl XIII 1/6 Rd 1814

2009-03-04            Mynt      Adol Fredrik 3 Daler 1770

2009-03-03            Mynt      Grekiskt 370-358 f.Kr

2009-03-03            Mynt      Grekiskt 323-281 f.Kr

2009-03-03            Mynt      Grekiskt Filip II 2 st

2009-03-03            Mynt      1891 Sverige och Norges konung

2009-03-03            Mynt      1799  1/4 shilling

2009-03-03            Mynt      Oskar I 1859 25 Öre

2009-03-03            Mynt      Karl IV 1632 Shilling

2009-03-03            Mynt      1791 Stora Kopparberg

2009-03-03            Mynt      Kristina Soldius 1/4 öre

2009-03-03            Mynt      Gustav II Elbing

2009-03-03            Mynt      Karl IX

2009-03-03            Mynt      Erik IV 1/2 Öre

2009-03-03            Mynt      2 st Ryska droppar Moskva

2009-03-02            Mynt      Henry III Long cros penny London

2009-03-02            Mynt      Tyskland Harz Otto Adelheid- pfennig 2 ex

2009-03-02            Mynt      Livländska Orden Reval Schilling 1537 1540 1551.Haljak 67 70 80

2009-03-02            Mynt       Romerskt HONORIUS 423 – 393 e.Kr

2009-03-02            Mynt       Romerskt DOCLETIANUS 284 – 305 e.Kr

2009-03-02            Mynt       Tsar Michail Fjodorovitj 1613-1645

2009-03-02            Flik         Ryska mynt

2009-02-20            Mynt       Romerska Valens, Gratian, Gordian III

2009-02-15            Mynt       Grekiskt DEMETRIOS II AV MAKEDONIEN 231 235 F KR

2009-02-15            Tavla      2 st i Lackfärg

2009-02-15            Tavla      12 st i Olja

2009-02-03            Sedel      10 Kr 1971 Stjärnmärkt

2009-02-03            Sedel      32 Skillingbanco 1855

2009-02-03            Sedel      24 Skilling 1845

2009-02-03            Mynt       Silver Dirhem från Korsfararnas tid. Jerusalem 1242-51 eKr

 

1979-Alvesta-Alvesta Kyrka, 1980-Alvesta-Moheda Kyrka, 1981-Alvesta-Vislanda Kyrka, 1982-Alvesta-Hjortsberga Kyrka, 1983-Alvesta-Blädinge Kyrka, 1984-Alvesta-Lekaryds Kyrka, 1979-Arboga-Rådhuset, 1980-Arboga-Engelbrekt, 1981-Arvika-TrefaldighetsKyrkan, 1982-Arvika-Museet Sågudden, 1983-Arvika-Mikaelikyrkan, 1984-Arvika-Brunskogs Kyrka, 1985-Arvika-Gunnarskogs Kyrka, 1986-Arvika-Stadshus, 1979-Bergs Slussar-Slussarna, 1979-Bjuv-Slagghögen, 1980-Bjuv-Wrams Gunnarstorp, 1981-Bjuv-Bjuvs Kyrka, 1982-Bjuv-Ekeby Kyrka, 1983-Bjuv-Grand Prix Billesholm, 1984-Bjuv-Sparbanken, 1985-Bjuv-N.Vrams Kyrka, 1986-Bjuv-Söderåsens Golfklubb, 1987-Bjuv-Gullfiber, 1978-Bjärnum-Park-Olovs Marknad, 1980-Boden-Centralstationen, 1981-Boden-Kanslihuset I19/P5, 1982-Boden-Överluleå kyrka, 1979-Borås-Elfsborg IF 75 År, 1980-Borlänge-Stora Tuna Kyrka, 1981-Borlänge-Torsångs Kyrka, 1980-Boxholm-Gamla Landsvägs Bron, 1981-Boxholm-Stålverket , 1982-Boxholm-Ångfartyget Boxholm, 1983-Boxholm-Åsbo Kyrka 800 År, 1984-Boxholm-Birgittastugan i Malexander, 1985-Boxholm-Lång-SM-orienteringen, 1986-Boxholm-Fotboll Div III, 1987-Boxholm-Bruksmusum, 1980-Bromma-Guldbrakteaten, 1979-Bromölla-Scanisaurusfontänen, 1980-Bromölla-Röda Huset, 1981-Bromölla-Kråkeslätt, 1982-Bromölla-Ivetofta Kyrka, 1983-Bromölla-Skräbeån, 1981-Brunflo-Kastalen, 1982-Bräcke-Bräcke Ångsåg, 1983-Bräcke-Pumphuset, 1984-Bräcke-Borggårdsportalen, 1985-Bräcke-Camp-Viking Gällö, 1979-Burlöv-Burlöv Gamla Kyrka, 1980-Burlöv-Kronetorps Mölla, 1979-Dalby-Heligkors Kyrkan, 1980-Dalby-Tingshuset-Dalby Kyrka, 1981-Dalby-Gästgifvaregård, 1982-Dalby-Vår i Dalby Hage, 1983-Dalby-Hällesta Kyrka, 1982-Ekerö-Drottningholms Slott, 1983-Ekerö-Drottningholms Slott, 1981-Eksjö-Albert Engström, 1982-Eksjö-Skurugata, 1983-Eksjö-Eksjö Kyrka, 1984-Eksjö-Ryttarstatyn, 1985-Eksjö-Kungaparet, 1986-Eksjö-Stadshotell, 1978-Emmaboda-Utvandrarposet, 1979-Emmaboda-Korpamoen, 1980-Emmaboda-Utvandrarposet, 1981-Emmaboda-Utvandrarposet, 1982-Emmaboda-Utvandrarposet, 1979-Eskilstuna-Stadshus, 1980-Eskilstuna-Rademachersmedjorna, 1981-Eskilstuna-Sundbyholms Slott, 1982-Eskilstuna-Klosters Kyrka, 1983-Eskilstuna-Fors Kyrka, 1984-Eskilstuna-Kyrkans hus, 1985-Eskilstuna-S:t Eskils Skola, 1986-Eskilstuna-Skogaholm, 1987-Eskilstuna-Gamla Teatern, 1988-Eskilstuna-Parken Zoo 90 År, 1989-Eskilstuna-Gamla Staden, 1990-Eskilstuna-Eskilstuna-Kuriren, 1991-Eskilstuna-Munktellska huset, 1978-Eslöv-Skarhult Slott, 1979-Eslöv-Trollenäs Slott, 1980-Eslöv-Hviderup Slott, 1981-Eslöv-Hjularöd Slott, 1982-Eslöv-Ellinge Slott, 1983-Eslöv-Örtofta Slott, 1984-Eslöv-Löberöds Slott, 1984-Falkenberg-Tullbron, 1978-Falköping-Gånggrift, 1979-Falköping-Ållebergs Ryttare, 1980-Falköping-Tranedansen, 1981-Falköping-Åsle Tå, 1982-Falköping-S:t Olof Kyrka, 1980-Falun-Sigill, 1981-Falun-Creutz Lave-Falu Gruva, 1980-Farsta-Konstverk, 1983-Filipstad-Nils Ferlin 85 År, 1984-Filipstad-John Ericsson, 1985-Filipstad-K.E Lundström, 1986-Filipstad-Frans Von Scheele, 1987-Filipstad-Frih. Nils Ericsson, 1981-Finnerödja-Jordgubbar, 1982-Finnerödja-Fragaria Ananassa, 1980-Finspång-Finspångs Kanon, 1981-Finspång-Risinge S:ta Maria Kyrka, 1982-Finspång-Orangeriet 150 År, 1983-Finspång-Auroratemplet, 1984-Finspång-Finspångs Slott, 1985-Finspång-Risinge Kyrka, 1985-Finspång-Skultuna Messingsbruk-Louis De Geer, 1981-Flen-Stenhammars Slott, 1981-Forshaga-Loftboden, 1982-Forshaga-Fryksta Jernväg, 1983-Forshaga-Timmersläp, 1981-Frösön-Frösö IF 60 År, 1981-Föllinge-Föllinge Persson., 1981-Gagnef-Sigill, 1980-Gislaved-Isaberg, 1982-Grängesberg-Gamla Kyrkan, 1983-Grängesberg-Cassels Donation, 1979-Gärds Härad-S:ta Gertruds Kapell i Vä, 1980-Gärds Härad-Vittskövle Slott, 1981-Gärds Härad-Forsakar Degeberga, 1982-Gärds Härad-Västraa Vrams Kyrka, 1983-Gärds Härad-Lyngsjö Kyrka , 1984-Gärds Härad-Skepparlövs Kvarn, 1985-Gärds Härad-Linderöds Skola, 1986-Gärds Härad-Maltesholms Slott, 1987-Gärds Härad-Blåherremölla Maglehem, 1988-Gärds Härad-Lunnahöjastugan, 1981-Gävle-Rådhuset, 1979-Göingebygdens-Snapphanen, 1980-Göingebygdens-Lille Mats, 1981-Göingebygdens-Hovdala Slott, 1979-Göteborg-Skansen Kronan, 1980-Göteborg-Kronhuset, 1981-Göteborg-Feskekörka, 1982-Göteborg-UEFA-Cup Vinnare, 1983-Göteborg-Liseberg 60 År, 1984-Göteborg-Masthuggskyrkan, 1985-Göteborg-Poseidon, 1986-Göteborg-Kamratgården 25 År, 1987-Göteborg-UEFA-Cup Vinnare, 1988-Göteborg-Saluhallen 100 År, 1989-Göteborg-Stora Teatern 130 År, 1990-Göteborg-Vinga Fyr 100 År, 1991-Göteborg-Göteborgs Universitet 100År, 1992-Göteborg-Gamla Ullevi, 1993-Göteborg-Sjöfartmuseet 60 År, 1994-Göteborg-Göteborgsoperan , 1995-Göteborg-VM Friidrott Ullevi, 1996-Göteborg-Älvsborgsbron 30 År, 1997-Göteborg-Göteborgs Spårvägar, 1998-Göteborg-Kviberg Idrottcenter, 1984-Hagfors-Ekhärads Kyrka, 1985-Hagfors-N:a Råda Kyrka, 1986-Hagfors-Hagfors Kyrka, 1987-Hagfors-Sunnemo Kyrka, 1988-Hagfors-Gustaf Adolfs Kyrka, 1981-Hallens-Hallens Kyrka, 1978-Halmstad-Den Glada Staden, 1979-Halmstad-Europa och Tjuren, 1982-Hammarö-Hammarö Kyrka, 1981-Hammenhög-Hammenhögs Kyrka, 1983-Hammenhög-Hannas Kyrka, 1981-Hammerdal-Hammerdahls IF 60 År, 1980-Haparanda-Haparanda Kyrka, 1981-Haparanda-Stadshotell, 1982-Haparanda-Haparanda Järnvägsstation, 1984-Haparanda-Kukkolaforsen, 1982-Hedemora-Hedemoraryttaren, 1983-Hedemora-Hedemora Kyrka, 1979-Helsingborg-Magnus Stenbock, 1980-Helsingborg-Sjöfartsmonumentet, 1981-Helsingborg-S:t Jörgenfontänen, 1982-Helsingborg-Johan Jacob Döbelius, 1983-Helsingborg-Fredrikdals Museum, 1984-Helsingborg-Sofiero Slott, 1985-Helsingborg-Kronborge Slott ,  1986-Helsingborg-Maria Kyrkan, 1987-Helsingborg-Tycko Brahe Monumentet, 1988-Helsingborg-Rådhuset, 1989-Helsingborg-Pålsjöbaden, 1984-Hoting-Anders-Raivi, 1985-Hoting-Hoting skidan, 1980-Hova-Hova Kyrka, 1981-Hova-Minnesten, 1979-Huddinge-Huddinge Kyrka, 1980-Huddinge-Fornminnen, 1981-Huddinge-Stationshuset, 1982-Huddinge-Källbrinks Idrottsplats, 1983-Huddinge-Kommunalhus, 1984-Huddinge-Balingsta Kvarn, 1985-Huddinge-Huddinge Centrum, 1986-Huddinge-Wårby Källa, 1979-Hudiksvall-Sjöbodarna, 1980-Hudiksvall-Parkhyddan, 1981-Hudiksvall-Stadskyrkan, 1981-Hultsfred-Nils Dacke, 1982-Hultsfred-Masugnen i Hagelsrum, 1983-Hultsfred-Runstenen vid Mörlunda Kyrka, 1984-Hultsfred-Gamla Hotellet, 1985-Hultsfred-Järnvägsstationen, 1986-Hultsfred-Lönneberga Kyrka, 1987-Hultsfred-Smalspåret Återinvigt, 1988-Hultsfred-Rockfestivalen, 1989-Hultsfred-Kvarnen i Dalsebo , 1991-Hultsfred-Vänsterpartiet 50År, 1982-Husaby-Kung vid Kinnekulle, 1983-Husaby-Sankt Sigfrid, 1984-Husaby-Biskop Unni, 1980-Huskvarna-Ådalsvägen, 1981-Huskvarna-Smedbyn 1880 , 1982-Huskvarna-Vapenhantverk, 1980-Häggenås-Björnhammaren, 1981-Häggenås-Häggenås Kyrka-Tistegården, 1982-Häggenås-Jubileum H.S.K. 50År, 1981-Härnösand-Rådhuset, 1982-Härnösand-Gamla Rådhuset, 1983-Härnösand-Domkyrkan, 1984-Härnösand-Västanåfallet, 1979-Hörby-Victoria Benediktson, 1980-Hörby-Christian Kruse, 1981-Hörby-Hörby Kyrka, 1982-Hörby-Fulltofta Kyrka, 1983-Hörby-Östra Sallerups Kyrka, 1984-Hörby-Svensköps Kyrka, 1985-Hörby-Södra Rörums Kyrka, 1986-Hörby-Östraby Kyrka, 1987-Hörby-Lyby Kyrka, 1988-Hörby-Långaröds Kyrka, 1989-Hörby-Äspinge Kyrka, 1990-Hörby-Västerstads  Kyrka, 1979-Höör-Höör i Centrum, 1980-Höör-Skånes Djurpark, 1981-Höör-Nils Ludvig Olson, 1989-Insjödaler-Insjöföretagarnas hus, 1995-Insjödaler-Vattenhjulet, 1999-Insjödaler-Åhlens 100år, 1979-Järfälla-Järfälla Kyrka, 1980-Järfälla-Kvarnen Jakobsberg, 1981-Järfälla-Görvelns-Slott, 1982-Järfälla-Jakobsb Folkhögskola, 1983-Järfälla-Säby Gård, 1981-Järna-Överjärna Kyrka, 1982-Järna-Järna Station, 1983-Järna-Runsten vid Gerstaberg, 1984-Järna-Järna Gruvor, 1985-Järna-Ytterjärna Kyrka, 1986-Järna-Den Gamla Kvarnen, 1979-Jönköping-Gammal Sedel, 1980-Jönköping-Gammal Sedel, 1981-Jönköping-Gammal Sedel, 1982-Jönköping-Gammal Sedel, 1983-Jönköping-Bank Sedel, 1984-Jönköping-Gammal Sedel, 1982-Kalix-Kalix Expo 82, 1983-Kalix-Kalix Expo , 1985-Kalix-Kalix Expo, 1980-Kalmar-Kalmar Slott, 1981-Kalmar-Västerport, 1978-Karlshamn-Karl X Gustav, 1979-Karlshamn-Axel Olssons Monument, 1980-Karlshamn-Kastellet, 1981-Karlshamn-Kronolaxfiske, 1982-Karlshamn-Carl Gustafs Kyrka, 1983-Karlshamn-Alice Tegnér, 1986-Karlskoga-Jubileum 400 År, 1988-Karlskoga-Stadsvapen, 1978-Karlskrona-Rosenbom, 1979-Karlskrona-Gamla Mastkranen, 1980-Karlskrona-300-Årsjubileum, 1981-Karlskrona-Jarramas, 1980-Karlstad-Östra Bron, 1981-Karlstad-Domkyrkan, 1982-Karlstad-Karlstads Teater, 1981-Katrineholm-Eriksbergs Slott, 1982-Katrineholm-Julita Gård, 1982-Kil-Frykstad Älsta bevarade Lok, 1983-Kil-Fryksta Stationsbyggnad, 1984-Kil-Ångfartyg Selma Lagerlöf, 1982-Mark-Ostmässa i Mark, 1983-Mark-Kinna-borg, 1984-Mark-Kalläng Förläggargård, 1985-Mark-Två Skyttlar, 1986-Mark-Rydals Textilmuseum, 1987-Mark-Gravvård över mor kerstin, 1988-Mark-Öxabäck Kyrka, 1989-Mark-Örby Kyrka, 1990-Mark-Kinna Kyrka, 1991-Mark-Skene Kyrka, 1992 Mark-Svenasjö kapell, 1993 Mark-Torestorp kyrka, 1994 Mark-Hyssna gamla kyrka, 1979-Kivik-Brazil Jack, 1980-Kivik-Bombi Bitt, 1981-Kivik-Kiviksgravens Ristningar, 1982-Kivik-Äppleodlardistriktet, 1983-Kivik-Ål, 1984-Kivik-Vrakekan, 1985-Kivik-Havängsdösen, 1982-Klippan-Klippan Utställning, 1983-Klippan-Gre Rom Brottning, 1984-Klippan-Ljungbyheds Gammalmarknaden, 1985-Klippan-Trä-la 85, 1987-Klippan-Klippanmässan, 1988-Klippan-TRÄ LA, 1983 Klövsjö-Karl XI, 1986 Klövsjö-Karl XI, 1981-Koster-Kräfta, 1982-Koster-Krabba, 1983-Koster-Räka, 1980-Kramfors-Ådalen med Sandöbron, 1981-Kramfors-Ådalshändelserna 1931, 1978-Kristianstad-Trefaldighets Kyrkan, 1979-Kristianstad-Den Gamla Stadsporten Norreport, 1980-Kristianstad-Skottenborg, 1981-Kristianstad-Teaternrestaurangen, 1981-Kristinehamn-Skulptur, 1981-Krokom-Wångens Hingstar Lösa, 1979-Kungsbacka-Äskhults By, 1980-Kungsbacka-Kungsbacka Kyrka, 1981-Kungsbacka-Skansen, 1982-Kungsbacka-Livets Träd, 1983-Kungsbacka-Vattentornet, 1984-Kungsbacka-Kungsmässan, 1985-Kungsbacka-Hanhals Kyrka, 1986-Kungsbacka-Högenstugan, 1983-Kävlinge-Gamla  Kyrkan i Kävlinge, 1984-Kävlinge-Korsbackakyrkan, 1981-Köping-Johannisdahls Hälsobrunn, 1982-Köping-Köping Kyrka, 1980-Laholm-Riddarspelen, 1981-Laholm-Hästbrunnen, 1982-Laholm-Lagafontänen, 1979-Landskrona-Carolus XI Rex, 1980-Landskrona-Tycho Brahe, 1981-Landskrona-Enoch Thulin, 1982-Landskrona-Citadellet, 1983-Landskrona-Hantverk och Industri, 1981-Leksand-Leksand Kyrka, 1980-Lerum-Lerums Kyrka, 1981-Lerum-Näs Slott, 1982-Lerum-Jubileum Baltichov, 1984-Lesjöfors-Jubileumsmynt, 1980-Lidköping-Jaktslottet, 1981-Lidköping-Läckö Slott, 1982-Lidköping-Poslinstaden, 1979-Lilla Edet-Kraftstationen, 1980-Lilla Edet-Löddöse Varf, 1981-Lilla Edet-Pappersbruket, 1982-Lilla Edet-Göta Bruk, 1983-Lilla Edet-Gamla Slussen, 1984-Lilla Edet-Ryrsjön, 1985-Lilla Edet-Nya Bron, 1986-Lilla Edet-Laxfisket, 1987-Lilla Edet-World Veteran meeting, 1988-Lilla Edet-Kommunen där man trivs, 1989-Lilla Edet-Stöms Slott, 1982-Lindesberg-Sjömotiv, 1978-Linköping-Sigill, 1979-Linköping-Kopparslagargränd,  1981-Lit-Lits Kyrka, 1979-Ljungbyhed-Tummelisa Ö1, 1980-Ljungbyhed-Albatross Sk1, 1981-Ljungbyhed-Focke Wulf Sk12, 1982-Ljungbyhed-Sk 14 North American, 1983-Ljungbyhed-Saab Safir 91 Sk 50, 1979-Ljusdal-Dex  Cup Märket, 1980-Ljusdal-Dex Word Cup, 1981-Ljusdal-Dex Word Cup, 1982-Ljusdal-Dex World Cup-82, 1983-Ljusdal-Dex Word Cup 10år, 1984-Ljusdal-Dex Word Cup, 1985-Ljusdal-Cup.Dag o Natt, 1986-Ljusdal-Wärlds Cup, 1987-Ljusdal-World Cup, 1988-Ljusdal-World Cup, 1989-Ljusdal-World Cup, 1990-Ljusdal-World Cup, 1991-Ljusdal-World Cup, 1992-Ljusdal-World Cup, 1993-Ljusdal-World Cup 20År, 1994-Ljusdal-World Cup, 1995-Ljusdal-World Cup,  1996-Ljusdal-World Cup , 1997-Ljusdal-World Cup, 1998-Ljusdal-World Cup 25 År, 1999-Ljusdal-World Cup, 2000-Ljusdal-SJ World Cup, 2001-Ljusdal-SJ World Cup , 2002-Ljusdal-SJ World Cup, 1981-Ljusnarberg-Ljusnarbergs kyrka, 1982-Ljusnarberg-Tingshuset, 1983-Ljusnarberg-Klockstapeln, 1981-Lomma-Gudinnan Nike, 1982-Lomma-Alnarps Slott, 1985-Lomma-Niohundra År, 1980-Ludvika-Hembygdsföreningen 60 År, 1981-Ludvika-Dan Andersson, 1980-Luleå-Domkyrka, 1981-Luleå-Gammelstads Kyrka, 1981-Luleå-Hamnmagasin, 1983-Luleå-Bryggeriet, 1979-Lund-Knut den stores myntverk, 1980-Lund-Sven Estridsen, 1980-Lycksele-Margaretakyrkan, 1981-Lycksele-Djurparken, 1982-Lycksele-Strömakvariet, 1983-Lycksele-Skogsmuseet, 1984-Lycksele-Kristinebergsgruvan, 1985-Lycksele-Lycksele Kyrka, 1986-Lycksele-Länstrafiken 5 År, 1987-Lycksele-Lappkåtan, 1988-Lycksele-Ansia badpark, 1989-Lycksele-Djurparken 30 År, 1980-Lysekil-Lysekil Kyrka, 1981-Lysekil-Gullmarsborg, 1982-Madesjö-Franses Stuga i Örsjö, 1980-Malmköping-Minnesstenen, 1981-Malmköping-Lilla Malma Kyrka, 1982-Malmköping-Malmköpings Tingshus, 1983-Malmköping-Stadshuset, 1984-Malmköping-Järnvägsstationen, 1985-Malmköping-200-År, 1986-Malmköping-Hembygdsgården, 1987-Malmköping-Dunkers kyrka, 1988-Malmköping-Malmahed, 1989-Malmköping-Värdshuset, 1990-Malmköping-Pleinagården, 1991-Malmköping-General GA von Siegroth, 1979-Malmö-Sigill, 1980-Malmö-Sigill, 1981-Malmö-Sigill, 1982-Malmö-S:t Petri Kyrka, 1983-Malmö-Kockska Huset,  1984-Malmö-Malmöhus, 1980-Mariefred-Gripsholms Slott, 1986-Mariefred-Östra Söderman. Järnväg, 1983-Mariestad-Hert Carls Sigill, 1983-Mattmar-Medeltida Stavkyrkan, 1980-Mora-Vasalöparen, 1981-Mora-Gustav Vasa Statyn, 1982-Mora-Zornstatyn, 1983-Mora-60-Års Jubileum, 1984-Mora-75-Års Jubileum, 1985-Mora-Mora Kyrka, 1986-Mora-Vasaloppets Målportal, 1987-Mora-Vasamonumentet, 1988-Mora-Zorn Museet, 1989-Mora-Klubbstugan, 1990-Mora-Siljansfors Skogsmuseum, 1991-Mora-Dalahäst, 1992-Mora-Kyrkbåt på Siljan, 1993-Mora-M/s Gustaf Wasa, 1994-Mora-70 År, 1995-Mora-Wasa Loppets Hus, 1996-Mora-Vasa Loppet, 1997-Mora-Mora Nisse, 1998-Mora-Tjej Vasan, 1999-Mora-Emblem IFK Mora, 1979-Morokulien-1-Daler, 1984-Morokulien-100-Års Fred , 1981-Motala-Baltzar Von Platen, 1982-Motala-Borentshults Slussar, 1990-Mässingssmedjan För sekl metaller 25kr, 1984-Mörsil-1 daler Silvermynt-Semlans Myntverk, 1986-Norberg-Polhemshjulet, 1979-Norrköping-Spiral Åtbörd, 1980-Norrköping-Carl XIV Johan, 1981-Norrköping-Louis De Geer, 1982-Norrköping-Strykjärnet, 1983-Norrköping-Johannisborgs Slottsruin, 1984-Norrköping-Gullolle- Lokalt Mynt, 1979-Norrtälje-Gustaf Dalén, 1980-Norrtälje-S/S Norrtelje, 1981-Norrtälje-Roslagsjakt, 1982-Norrtälje-Roslagsbro Kyrka, 1983-Norrtälje-Vätö Kyrka, 1982-Norsjö-Norsjö Kyrka, 1981-Nybro-Glas i Centrum-Vicke Lingstrand, 1982-Nybro-Glashantverk-Orrefors, 1980-Nyköping-Silverdaler, 1979-Nässjö-Föreningsemblem, 1979-Olofström-Mästarhornet, 1980-Olofström-Harry Martinson, 1981-Olofström-Tulseboda Brunn-Kyrkhult, 1982-Olofström-Första Volvobilen-Jakob, 1983-Olofström-Lovängsgården, 1984-Osby-Allt i en korg, 1979-Oskarshamn-Döderhultaren Fingerkrok, 1980-Oskarshamn-Döderhultaren Roparolle, 1981-Oviken-Sannsundsbron, 1982-Oviken-Färjetrafiken över Sannsundet, 1983-Oviken-Stosjöbygdens Travsport 100 År, 1984-Partille-Lions Club, 1985-Partille-Lions Club, 1986-Partille-Lions Club, 1987-Partille-Lions Club, 1988-Partille-Lions Club, 1981-Perstorp.PB-Jubileumsmotiv, 1981-Perstorp.PB-Perstorps Kyrka, 1982-Perstorp-Oderljunga Kyrka, 1981-Robertfors-Bygdeå Kyrka, 1983-Robertfors- Robertfors Kyrka, 1981-Råneå-Råneå Kyrka, 1980-Rättvik-Rättviks Kyrka, 1981-Rättvik-Boda Kyrka, 1982-Rättvik-Bingsjö Kapell, 1984-Rättvik-Vidablick, 1980-Sandviken-Konsul Göran Fredrik Göransson, 1979-Sigtuna-Olof Skötkonung, 1980-Sigtuna-Anund Jakob, 1981-Sigtuna-Knut Den Store, 1982-Sigtuna-S:t Pers Kyrkoruin, 1983-Sigtuna-S:t Olofs Kyrkoruin, 1984-Sigtuna-S:t Lars Kyrkoruin, 1985-Sigtuna-Skånela Kyrka, 1986-Sigtuna-Norrsunda Kyrka, 1987-Sigtuna-Husby Ärlinghundra Kyrka, 1988-Sigtuna-Hedendomen vacklar, 1989-Sigtuna-Kristendomen Segrar, 1990-Sigtuna-För 1000-År Sedan, 1991-Sigtuna-Norrsunda Hembygdsgård, 1992-Sigtuna-Skånela hembygdsgård och museum, 1979-Simrishamn-S:t Nicolai Kyrka, 1980-Simrishamn-Glimmingehus, 1981-Simrishamn-Ålfiskegarn, 1982-Simrishamn-Vrakeka, 1983-Simrishamn-Sarpen, 1980-Sjöbo-Åsums Gamla Kyrka, 1980-Sjöbo-Marknadsstånd-Hästmarknad, 1981-Sjöbo-Öveds Kyrka, 1982-Sjöbo-Lövestads Kyrka,1982 SSRS Olof Wallenius,  1983 SSRS Ulla Rinman,  1984 SSRS Wilh R Lundgren, 1985 SSRS Grängesberg, 1986 SSRS Dan Broström, 1987 SSRS Oscar Falkman,  1988 SSRS Gustav Dale’n, 1989 SSRS Sigurd Golje, 1988 SSRS Gustav Dale’n 1990 SSRS A E Appelberg, 1991 SSRS K A Wallenberg, 1981-Skara-Ostmunken, 1982-Skara-Krönikebrunnen, 1983-Skara-Järnvägen, 1984-Skara Högre Allmänna Läroverk, 1985-Skara-Domkyrkan, 1988-Skara-Nattvardskalk, 1979-Skellefteå-Landsförsamlingskyrkan, 1980-Skellefteå-Johanna i parken, 1981-Skellefteå IK-S:t Olovs Kyrka, 1981-Skellefteå-Skellefteå Kyrkstad, 1982-Skellefteå-Gamla Stadshotellet, 1983-Skellefteå-Lejonströmsbron, 1982-Skillingaryd-Skillingaryds IS 60 År, 1978-Skultuna-Karl IX, 1979-Skultuna-Gustav II Adolf, 1980-Skultuna-Drottning Christina, 1981-Skultuna-Karl X Gustaf, 1982-Skultuna-Messingsbruk 375 År, 1983-Skultuna-Karl XI, 1984-Skultuna-Carolus XII, 1985-Skultuna-Ulrica Eleonora, 1986-Skultuna-Fredrik I, 1987-Skultuna-Adolf Fredrik, 1988-Skultuna-Gustaf III, 1989-Skultuna-Gustaf IV Adolf, 1990-Skultuna-Aros 1000 År, 1991-Skultuna-Karl XIII, 1992-Skultuna-Messingsbruk, 1993-Skultuna-Carl XIV Johan, 1994-Skultuna-Oscar I, 1995-Skultuna-Carl XV, 1996-Skultuna-Oscar II, 1997-Skultuna-Gustaf V, 1998-Skultuna-Gustaf VI, 1999-Skultuna-Carl XVI Gustaf, 1982-Skåne/Tranås-Tranesgården, 1987-Skåne/Tranås-Vattenkvarnen, 1979-Skövde-S:ta Helena, 1980-Smögen-Smögenbron, 1981-Smögen-Hållö Fyr, 1982-Smögen-Smögens Kyrka, 1983-Smögen- IF 70 År, 1980-Sollefteå-Timmerflottare, 1981-Sollefteå-Ramsele Kyrka, 1982-Sollefteå-Hällristning Nämforsen, 1983-Sollefteå-Sollefteå Kyrka 1700-talet, 1984-Sollefteå-Sollefteå Kyrka 1800-talet, 1985-Sollefteå-Sollefteå Kyrka, 1981-Staffanstorp-Brågarps Kyrka, 1979-Stockholm –Klocktornet, 1980-Stockholm M-Värdsfestival, 1980-Stockholm D-Djurgårdsfärjan, 1981-Stockholm M-Kungliga Slottet, 1981-Stockholm DJ-Seglora Kyrka, 1982-Stockholm M-Storkyrkan, 1982-Stockholm DJ-Stockholms Slott, 1990 Stockholm  Equestrian Games , 1988-Storfors-Jubileum 400 År, 1980-Strömsund-Jätten Jorm-Junior VM, 1981-Strömsund-Jätten Jorm, 1982-Strömsund-Jätten Jorm, 1983-Strömsund-Jätten Jorm, 1984-Strömsund-Jätten Jorm, 1986-Strömsund-Ströms Vattudal, 1980-Sundbyberg-Sundbybergs Kyrka, 1981-Sundbyberg-Duvbo Kyrka, 1982-Sundbyberg-Vattentorn, 1980-Sundsvall-Klockstapel, 1981-Sundsvall-Hirschska Huset, 1979-Sunnerbobygd-Ulfsbäcks Kungamöte, 1980-Sunnerbobygd-Kristina Nilsson, 1981-Sunne-Stamfrände Monumentet, 1982-Sunne-Mårbacka, 1983-Sunne-Frykdalsbanan, 1982-Svedala-Skabersjö Slott, 1981-Sveg-Skogshuggare, 1980-Säffle-Säffle Kanal, 1981-Säffle-Trätäljabygden, 1982-Säffle-Stadshuset och Näcken, 1983-Säffle-Billeruds bruk, 1979-Sävsjö-Eksjöhofgårdsruinen, 1980-Sävsjö-Vallsjö Kyrka, 1981-Sävsjö-Norra Ljunga Kyrka, 1982-Sävsjö-Hjärtlanda Kyrka, 1981-Söderhamn-Oskarsborg, 1982-Söderhamn-Rådhuset, 1983-Söderhamn-Ulrika Eleonora Kyrka, 1984-Söderhamn-Skärså Fiskeläge, 1985-Söderhamn-Söderhamns Museum, 1980-Södertälje-Kyrkan, 1981-Södertälje-Kanalbåt, 1982-Södertälje-Gamla Rådhuset, 1983-Södertälje-Gamla Flickskolan, 1984-Södertälje-Norra Väderkvarn, 1978-Sölvesborg-Snapphane eken, 1979-Sölvesborg-Slottsruinen, 1980-Sölvesborg-S:t Nicolai Kyrka, 1981-Sölvesborg-Rådhuset, 1982-Sölvesborg-Sjukstuga, 1982-Södra.Sandby-Flyinge, 1983-Södra.Sandby-Lillö 1660, 1984-Södra.Sandby-Billesholm 1660, 1985-Södra.Sandby-Månstorps Gavlar, 1986-Södra.Sandby-Tunbyholm, 1987-Södra.Sandby-Tommarps Slott, 1981-Tidaholm-Hellidens Slott, 1982-Tidaholm-Basarlängan, 1978-Tomelilla-Artemits, 1979-Tomelilla-Byagården, 1980-Tomelilla-Hallamölla, 1981-Tomelilla-Tryde Kyrka, 1982-Tomelilla-Christianhofs Slott, 1983-Tomelilla-Tomelilla Kyrka, 1984-Tomelilla-Bollerup borgen, 1985-Tomelilla-Ramsåsa Kyrka, 1986-Tomelilla-Tomelilla Sparbank, 1981-Torsby-Frykände Kyrka, 1982-Torsby-Dalby Kyrka, 1983-Torsby-Södra Finnskoga Kyrka, 1984-Torsby-Vitsands Kyrka, 1985-Torsby-Östmarks Kyrka, 1986-Torsby-Norra Ny Kyrka, 1987-Torsby-Lekvattnet Kyrka, 1988-Torsby-Nyskogs Kyrka, 1989-Torsby-Norra Finnskoga Kyrka, 1980-Torsås-Torsås Tuppen, 1981-Torsås-Garpen Fyr, 1982-Torsås-Söderåkra Kyrka, 1983-Torsås-Gullaboby Stationshus, 1984-Torsås-Torsås Kyrka, 1979-Tranås-Stadshuset, 1980-Tranås-Tingshuset, 1977-Trelleborg-Sigill, 1978-Trelleborg-Hansa Krog, 1979-Trelleborg-Porten till kontinenten, 1980-Trelleborg-Gestalt i storm, 1981-Trelleborg-Vitpilen på söderslätt, 1982-Trelleborg-Vindkraftverk, 1983-Trelleborg-Sankt Nicolai Kyrka, 1984-Trelleborg-Drottning Victoria, 1985-Trelleborg-Palmerna, 1986-Trelleborg-Kyrkogrimen, 1987-Trelleborg-Gummiteknologi, 1988-Trelleborg-Famntaget, 1989-Trelleborg-Rådhuset, 1990-Trelleborg-Vikingaborgen, 1991-Trelleborg-Sjöormen, 1992-Trelleborg-Vikingaskepp, 1993-Trelleborg-Vattentornet av Ivar Tengbom, 1994-Trelleborg-Järnvägshistoria, 1995-Trelleborg-Johan Kock, 1996-Trelleborg-Böst av Fred Åberg, 1997-Trelleborg-Trelleborg-Sassnitz 100 År, 1998-Trelleborg-Trelleborg Energiverk, 1999-Trelleborg-Centralstationen, 2000-Trelleborg-Ångkvarnen, 2001-Trelleborg-Jordberga Slott, 2002-Trelleborg-Posthuset, 2003-Trelleborg-Mikaelibrunnen, 2004-Trelleborg-Hamnpaviljong, 2005-Trelleborg-Badhus, 2006-Trelleborg-Invalidmonumentet, 2007-Trelleborg-750 År, 2009-Trelleborg-Kungsleden 100 År, 1980-Trollhättan IF-Strömkarlen, 1981-Trollhättan IF-Strömkarlen, 1981-Trollhättan TR-Trollhättefallen, 1982-Trollhättan- Trollhättans Kyrka, 1983-Trollhättan-Fallet 25 År, 1984-Trollhättan-Vilhelm Hansen, 1985-Trollhättan-Olidans Kraftstation, 1980-Trosa-Kung Karl IX, 1981-Turinge-Tackjärnsmärke, 1982-Turinge-Nykvarns Herrgård, 1983-Turinge-Dufwas Tallar, 1984-Turinge-Smedsbygget, 1985-Turinge-Erik Dahlberg, 1986-Turinge-Stålugnen, 1987-Turinge-Fattigstugan, 1988-Turinge-Torshammaren, 1989-Turinge-Den Medeltida Dopfunten, 1990-Turinge-Stationhuset Nykvarn, 1979-Tyresö-Tyresö Slott, 1980-Tyresö-Tyresö Kyrka, 1981-Tyresö-Kumla Herrgård, 1982-Täby-Jarlabanke, 1983-Täby-Viking Plym, 1984-Täby-Risbylestenen, 1985-Täby-Jarlabankes Bro, 1986-Täby-Pilgrimstenen, 1987-Täby-1700-tals Milstenen, 1981-Uddevalla-Skulpturgrupp, 1980-Umeå-Stadskyrkan, 1981-Umeå-Helena Elisabeths Kyrka, 1982-Umeå-Rådhuset, 1983-Umeå-Sävargården, 1980-Uppsala-Vasaslottet, 1980-Vadstena-Vadstena Slott, 1981-Vadstena-Rådhuset, 1982-Valbo-Vretas Gammelgård, 1983-Valbo-Mackmyra Bruksgårdar, 1979-Valdemarsvik-Valdemarsviks IF, 1980-Varberg-Varbergs Fästning, 1981-Varberg-Socitetsresturangen, 1982-Varberg-Varbergs kyrka, 1978-Vemmenhögs-Selma Lagerlöf, 1979-Vemmenhögs-Fritjof Nilsson Piraten, 1980-Vemmenhögs-Rutger Macklean, 1981-Vemmenhögs-Mourids Jepsen Sparre, 1982-Vemmenhögs-Jubileum, 1983-Vemmenhögs-Jubileum, 1980-Vetlanda-1741 Års Dukat, 1981-Vetlanda-1752 Års Dukat Adolf Fredriks, 1982-Vetlanda-Gustav III Dukat, 1983-Vetlanda-Gustaf IV Dukat, 1978-Vellinge-Gästgifargård, 1979-Vellinge-Falsterbokanalen, 1980-Vellinge-Månstorps Gavlar, 1981-Vellinge-Lindesgården, 1982-Vellinge-Vellinge Kyrka, 1983-Vellinge-Falsterbohus, 1984-Vellinge-Fotevikens Vikingar, 1985-Vellinge-Vanningen , 1986-Vellinge-Skanörs Rådhus, 1987-Vellinge-Brandstationen, 1981-Vimmerby-Vimmerby Rådhus, 1982-Vimmerby-Vimmerby Kyrka, 1983-Vimmerby-Sagobyn, 1984-Vimmerby-Barnens Stad, 1981-Vindeln-Vindelns Kyrka, 1982-Vindeln-Degerfors Qvarn, 1983-Vindeln-Hembygdsgården, 1980-Vinslöv-Skeppsättning, 1981-Vinslöv-Gumlösa Kyrka, 1980-Visby-S:ta Katarinas Ruin, 1981-Visby-S:t Nicolaus Ruin, 1982-Visby-Helge Ands Ruin, 1983-Visby-Kruttornet, 1984-Visby-Norderport, 1980-Vreta Kloster-Slussen, 1981-Vreta Kloster-Vreta Kloster Kyrka, 1982-Vreta Kloster-Göta Kanal 150 år, 1983-Vreta Kloster-Cloetta, 1980-Vänersborg IF-Residentet, 1980-Vänersborg TR.FR-Lilla Paris, 1981-Vänersborg IF-Sedel från 1874, 1981-Vänersborg TR-Vänersborgs Kyrka, 1982-Vänersborg-Sparbanken i Vänersborg, 1983-Vänersborg-Arne Andersson, 1984-Vänersborg-Karlsro Öxnered, 1985-Vänersborg-Birger Sjöberg, 1980-Värnamo-Per o Kersti, 1981-Värnamo-Apladalen, 1979-Västerås-Stadshuset, 1980-Västerås-Aseatornet, 1980-Västerås-Tore Skogman, 1981-Västerås-Domkyrkan, 1982-Västerås-VLT toppen, 1983-Västerås-Stadshotell, 1984-Västerås-Hakons Hus, 1985-Västerås-Arosvallen, 1986-Västerås-Tryckcentra, 1987-Västerås-Västerås Slott, 1988-Västerås-Telehuset, 1989-Västerås-Aroscenter, 1990-Västerås-1000 åriga Aros, 1979-Växjö-Domkyrkan, 1980-Växjö-Gamla Gymnasiet, 1981-Växjö-Kronobergs Slottsruin, 1981-Västervik-Saltmagasin, 1981-Västervik-Spejande Sjömannen, 1982-Västervik-Båtmanstugorna, 1983-Västervik-S:t Gertrud Kyrka, 1984-Västervik-Spårö Båk, 1985-Västervik-Turistbyrån,1978-Ystad-Tornväktaren, 1979-Ystad-S:ta Maria Kyrka, 1980-Ystad-S:t Petri Kyrka, 1981-Ystad-Revhusen, 1982-Ystad-Pilgrändsgården, 1986-Ystad-Tornväktaren, 1978-Åhus-Sigill, 1979-Åhus-Stadsplanen, 1980-Åhus-Aose Hus, 1981-Åhus-S:ta Maria Kyrka, 1982-Åhus-Gamla Rådhuset, 1983-Åhus-Gärdsbanan, 1984-Åhus-Kungsstugan, 1985-Åhus-Kyrkan i S:t Jörgens Hospital, 1986-Åhus-Folkets Hus, 1987-Åhus-Tobaksodling, 1980-Åmål-Snarhögsgården, 1981-Åmål-Forsbacka gård, 1982-Åmål-Gamla Kyrkan, 1983-Åmål-Hellidens Slott, 1984-Åmål-Åmåls Kyrka, 1981-Ånge-Sveriges Grafiska Mittpunkt, 2002-Åsele Konstvägen och Sagavägn, 1978-Åstorp-Kvidinge-Monument, 1979-Åstorp-Borrtorn, 1980-Åstorp-Björnekulla Kyrka, 1981-Åstorp-Kvidinge-Gyllenbielkeska Hospitalet, 1982-Åstorp-Kvidinge-Perslunds hembygdsg, 1983-Åstorp-Kvidinge-Festivalen, 1983-Älgarås-Bålerydsgården, 1981-Älvdalen-Älvdalens Kyrka, 1982-Älvdalen-Särna Gammelkyrka, 1983-Älvdalen-Rots Skans, 1984-Älvdalen-Idre Kyrka, 1985-Älvdalen-Evertsbergs Kapell, 1980-Älmhult-Carl Linneus-Linnaea Borealis, 1981-Älmhult-Carl Linneus-Adonis Vernalis l, 1982-Älmhult-Carl Linneus-Frittilaria Mel, 1983-Älmhult-Carl Linneus-Lonicera Periclymenum, 1984-Älmhult-Carl Linneus-Pedicularis Sceptrum Carulinum, 1979-Ängelholm- Lergökastan, 1980-Ängelholm- Stadshus, 1981-Ängelholm- Gamla Rådhuset, 1982-Ängelholm- Klockstapeln, 1983-Ängelholm-Ängelholms Kyrka, 1983-Ödeshög-Tors Hammare, 1978-Öland-Eketorp, 1979-Öland-Borgholms Slott, 1981-Öland-Resmo Kvarnrad, 1982-Öland-Ölandsbron, 1983-Öland-Källa Ödekyrka, 1984-Öland-Karlevistenen, 1985-Öland-Långe Jan, 1986-Öland-Gettinge Gravfält, 1980-Örebro-Örebro Slott, 1981-Örebro-Rådhuset, 1982-Örebro-Svampen, 1980-Örnsköldsvik-Junior VM, 1994-Örnsköldsvik 100År, 1997-Örnsköldsvik Invigning av Högakustenbron, 2006-Örnsköldsvik Swedbank Arena, 1981-Östersund-Storsjöodjuret, 1984-Östersund-1/2 Daler, 1985-Östersund-S/S Thomée, 1986-Östersund-200 År Gustavus III, 1987-Östersund-Frösötornet, 1988-Östersund-Frösö Zoo 25 År, 1989-Östersund-Tullkammaren 100År,1990-Östersund-Frösö runsten,1991-Östersund-Gamla Teatern,1992-Östersund-Wilhelm Petersson-Berger 1942,1993-Östersund-A4 100år,1994-Östersund-Trädgårdsodlarsällskap 100år,1995-Östersund-Oscarsbron,1996-Östersund-F4 70år,1997-Östersund-Wargentinsskolan 100år, 1998-Östersund-Vallsundet Färjan,1998-Östersund-Vallsundsbrons invigning,1999-Östersund-S/S Östersund 125år,2000-Östersund-Expo Norr 50år,2001-Östersund-EU:s Jordbruksministrars informella ministermöte,2002-Östersund-Östersund Filateli o Vykortsföening, 2003-Östersund-Storsjöyran 20år,2004-Östersund-Östersunds myntklubb 1/2 Daler Silf:mynt,1981-Övertorneå-Övertorneå Kyrka


<span id="webstat">
<script src="http://stats.webstat.se/assets/stat_isp2.php"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("<" + "script src="http://stats.webstat.se/statCounter.asp?id=38282&size=" + screen.width + "x" + screen.height + "&depth=" + screen.colorDepth + "&referer=" + escape(document.referrer) + "&isp=" + info2+ ""></" + "script>");
-->
</script>
</span>